X

Poslední nahrávka

Publikováno 28. 9. 2022

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Koncelebrující:
P. Marek Socha OFMCap., Leibnitz (Austria), diecéze Graz - Seckau

Hudba:

  • Kancionál 831 "V zemi věrných Čechů"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 830 "Svatý Václave"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Josef Borák - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Program

Je nám líto, ale v současné době nemáme naplánované žádné vysílání...
:-(