X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 16. 5. 2022

Celebroval:

P. Dr. Vojtěch Eliáš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

 

Hudba:

  • Ordinárium Petra Ebena
  • Píseň k sv. Janu Nepomuckému "Vroucně vítán budiž"

Zpěv:

Ondřej Šmíd - žalm

 

Varhanní pozitiv:

Josef Kšica

Program

26. 5.
18:00
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Celebruje Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
29. 5.
10:00
7. neděle velikonoční
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
4. 6.
20:00
Svatodušní vigilie
Celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český