X
Právě jsme nahráli nový video záznam 25. neděle v mezidobí Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 24. 9. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

 • Kancional 512 "Bože, před Tvou velebností"
 • Ordinárium "Missa mundi"
 • Žalm 145 "Halleluja"
 • Nino Rota
  • "Ave maris Stella"
  • "Canto di Gloria"
 • Marco Frisina
  • "Pane di vita nuova"
  • "Anima Christi"
 • Mariánská antifona "Salve Regina"
 • Varhanní improvizace

Zpěv:
Dívčí sbor EUPHONIA (ZUŠ Kralupy nad Vltavou a Vrané nad Vltavou), sbormistryně Pavla Kšicová
Smíšený sbor OBDOBÍ SBORU (Kralupy nad Vltavou), sbormistryně Marta Mojžišová

Varhany:
Josef Kšica

Program

28. 9.
18:00
Slavnost sv. Václava
Celebruje J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
1. 10.
10:00
26. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
8. 10.
10:00
27. neděle v mezidobí
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský