X
Právě jsme nahráli nový video záznam 14. neděle v mezidobí Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 3. 7. 2022

Celebroval:

bratr Dismas Tomaštík OFM Cap., provinciál bratří kapucínů

 

Hudba:

  • Kancionál 904 "Tvůrce mocný“
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

 

 

Program

10. 7.
10:00
15. neděle v mezidobí
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
17. 7.
10:00
16. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
24. 7.
10:00
17. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské