X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 25. 7. 2021

Celebruje:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinarium Missa mundi
  • Kancionál 517 "Pozdvihni se, Duše, z prachu"
  • Varhanní improvizace

Varhany:
Josef Kšica

Program

1. 8.
10:00
18. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze
8. 8.
10:00
19. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
15. 8.
10:00
Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář, generální vikář pražské arcidiecéze