X

Poslední nahrávka

Publikováno 18. 5. 2019

Rekviem celebroval J.EM.Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský za přítomnosti českých biskupů a opatů. Kázal prof. Petr Piťha.

Dirigent a sbormistr: Josef Kšica
Pražský katedrální sbor a orchestr.

Program

9. 6.
10:00
Seslání Ducha svatého
Biřmování.
15. 6.
18:00
Slavnost sv.Víta
Katedrála sv.Víta
20. 6.
17:00
Těla a krve Páně.
průvod po Hradčanském náměstí, arcidiecézní eucharistický kongras