X
Právě jsme nahráli nový video záznam 1. neděle adventní Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 29. 11. 2020

Mše svatá, sloužená částečně v jazyku latinském

Celebroval: kanovník O.Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Zpěv: Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Varhany: Josef Kšica 

 

Program

6. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje Mons.Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský. Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny