X

Poslední nahrávka

Publikováno 21. 4. 2018

Hlavním celebrantem byl J.EM. Dominik kardinál Duka, vedle českých a moravských biskupů byli přítomní i někteří evropští biskupové. Před oltářem byla umístěna lebka sv. Vojtěcha a rakev s ostatky Josefa kardinála Berana, která byla po ukončení mešní liturgie přenesena do kaple sv. Anežky české a vystavena veřejné úctě do pondělí 23.04.2018, kdy byla po večerní bohoslužbě uložena do sarkofágu.

Varhany : Josef Kšica

Sbormistr a dirigent : Josef Kšica

Pražský katedrální sbor a orchestr.

 

 

 

Program

15. 5.
18:00
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Následuje průvod a slavnosti NAVALIS
20. 5.
10:00
Seslání Ducha svatého
Slavnostní bohoslužba s biřmováním.
31. 5.
17:00
Liturgie Těla a krve Páně
následuje eucharistický průvod po Hradčanském náměstí