X
Právě jsme nahráli nový video záznam 1. neděle adventní Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 3. 12. 2023

Celebroval:
J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy z 1. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Program

9. 12.
12:00
Zádušní mše svatá za zesnulého knížete Karla Schwarzenberga
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
10. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
17. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha