X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 21. 11. 2021

Celebruje:
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 707 "Ježíši, Králi"
  • Kancionál 724 "Zde nebeská je mana"
  • Kancionál 631 "Kristus vítězí"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Přemysl Kšica

Program

28. 11.
10:00
1. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
8. 12.
18:00
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Slouží J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
18. 12.
11:00
Zádušní mše sv. za prezidenta V. Havla
Den desátého výročí úmrtí. Celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český