X
Právě jsme nahráli nový video záznam 1. neděle adventní Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 27. 11. 2022

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Missa adventus XVII
  • Latinská propria 1. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

  • Blanka Löblová - žalm
  • Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Varhany:
Josef Kšica

Program

4. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze