X
Právě jsme nahráli nový video záznam 2. neděle v mezidobí Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 17. 1. 2021

Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba: Jiří Strejc - České chorální ordinárium

              A. Dvořák - Biblická píseň č.1 "Oblak a mrákota"

Zpěv: Jakub Hrubý

Varhany: Josef Kšica

Program

24. 1.
10:00
3. neděle v mezidobí
Celebruje P. Jozef Sudor, farní vikář v Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha