X

Program vysílání

1. 8.
10:00
18. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze
8. 8.
10:00
19. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
15. 8.
10:00
Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář, generální vikář pražské arcidiecéze