X

Program vysílání

28. 11.
10:00
1. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
8. 12.
18:00
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Slouží J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
18. 12.
11:00
Zádušní mše sv. za prezidenta V. Havla
Den desátého výročí úmrtí. Celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český