X

Program vysílání

26. 5.
18:00
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Celebruje Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
29. 5.
10:00
7. neděle velikonoční
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
4. 6.
20:00
Svatodušní vigilie
Celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
5. 6.
10:00
Slavnost seslání Ducha Svatého s biřmováním
Celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
12. 6.
10:00
Slavnost Nejsvětější Trojice
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář, generální vikář pražské arcidiecéze
15. 6.
18:00
Slavnost sv. Víta
Celebruje Celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český