X

Program vysílání

9. 12.
12:00
Zádušní mše svatá za zesnulého knížete Karla Schwarzenberga
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
10. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
17. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
24. 12.
10:00
4. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
25. 12.
00:00
Slavnost Narození Páně - Půlnoční Mše Svatá
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
25. 12.
10:00
Slavnost Narození Páně - Boží Hod Vánoční
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český