X

Program vysílání

3. 3.
10:00
3. neděle postní
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
10. 3.
10:00
4. neděle postní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
17. 3.
10:00
5. neděle postní
Celebruje Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
18. 3.
18:00
Requiem za kardinála Vlka
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
24. 3.
10:00
Květná neděle
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
28. 3.
09:30
Zelený čtvrtek - dopolední mše svatá
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český