X

Program vysílání

28. 9.
18:00
Slavnost sv. Václava
Celebruje J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
1. 10.
10:00
26. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
8. 10.
10:00
27. neděle v mezidobí
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
15. 10.
10:00
28. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
19. 10.
18:00
Mše svatá ke cti sv. Lukáše - pouť lékařů a zdravotníků
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
21. 10.
11:00
Mše svatá, pouť prvokomunikantů
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český