X

Program vysílání

23. 5.
10:00
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.
30. 5.
10:00
Slavnost Nejsvětější Trojice
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské