X

Program vysílání

26. 3.
10:00
5. neděle postní
Celebruje Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze