X

Program vysílání

4. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze
11. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
18. 12.
10:00
4. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
25. 12.
00:00
Slavnost Narození Páně - Půlnoční Mše Svatá
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
25. 12.
10:00
Slavnost Narození Páně - Boží Hod Vánoční
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český