X

Program vysílání

23. 6.
10:00
12. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
30. 6.
10:00
13. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
30. 6.
14:00
Mše sv. u příležitosti 17. všesokolského sletu
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
16. 9.
10:00
Mše svatá ke Dni církevního školství
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český