X

Program vysílání

14. 8.
10:00
20. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
15. 8.
18:00
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
21. 8.
10:00
21. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze
28. 8.
10:00
22. neděle v mezidobí
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
4. 9.
10:00
23. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
11. 9.
10:00
24. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské