X

Program vysílání

11. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
18. 12.
10:00
4. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
25. 12.
00:00
Slavnost Narození Páně - Půlnoční Mše Svatá
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
25. 12.
10:00
Slavnost Narození Páně - Boží Hod Vánoční
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
26. 12.
10:00
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Celebruje J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
31. 12.
16:00
Mše Svatá na poděkování Bohu
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český