X

Program vysílání

4. 6.
10:00
Slavnost Nejsvětější Trojice
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
8. 6.
17:00
Slavnost Těla a krve Páně
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
11. 6.
10:00
10. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze
15. 6.
18:00
Svátek sv. Víta
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
17. 6.
10:00
Kněžské svěcení
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
18. 6.
10:00
11. neděle v mezidobí
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha