X

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Publikováno 23. 5. 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého - biřmování

Předsedá J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český za účasti kanovníků Metropolitní kapituly

Hudba:

 • Hrabanus Maurus "Veni Creator Spiritus"
 • Kancionál Benešovský 1575 "Navštěv nás Duše Svatý"
 • Ordinarium Petra Ebena
 • Petr Eben "Sešli, Ducha svého a budou stvořeni..."
 • Kancionál 422A "Přijdˇ, ó Duchu přesvatý"
 • Claudio Casciolini "Veni Creator Spiritus"
 • Iacobus Gallus "Veni, Sancte Spiritus"
 • Kancionál 425 "Ty Boží lásko" - Jan Novák
 • Sergej Rachmaninov "Bogorodice Děvo"
 • Gust. Nees "O sacrum convivium"
 • Mariánská antifona "Regina coeli laetare"
 • Jiří Strejc "Bože, upevni to, co jsi v nás vykonal"
 • Varhanní improvizace

Zpěv:

 • Pražský katedrální sbor
 • Ondřej Holub - zpěv žalmu

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík biřmování děkan Duka kardinál Pávek Seslání Ducha sv.

Starší záznamy