X

28. neděle v mezidobí

Publikováno 10. 10. 2021

Celebruje:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Kancionál 904 "Tvůrce mocný"
  • Kancionál 712 "Klaním se Ti vroucně"
  • Salve Regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst

Starší záznamy