X

Svatodušní vigilie

Publikováno 4. 6. 2022

Slavnost Seslání Ducha svatého

Celebroval:

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Zpěv:
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Marie Matějková

Varhanní pozitiv:
Josef Kšica

Tagy

generální vikář Seslání Ducha sv. Wasserbauer

Starší záznamy