X

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Publikováno 15. 8. 2022

Celebroval:

J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

 

Hudba:

  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Luboš Sluka "Ave Maria I, II"
  • F. X. Thuri "Ave Maria II"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - žalm
Michaela Prokopová - soprán (Ave Maria)

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Roule

Starší záznamy