X

Slavnostní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého - Navalis.

Publikováno 15. 5. 2018

 

Hlavním celebrantem a kazatelem byl arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, koncelebroval J.EM. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a metropolita český a Mons. Jan Baxant biskup litoměřický.

Varhany : Josef Kšica

Dirigent a sbormistr : Josef Kšica

Pražský katedrální sbor a orchestr

 

 

 

Tagy

Navalis sv. Jan Nepomucký

Starší záznamy