X

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Publikováno 1. 1. 2023

Celebroval:

J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J. Ex. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"
  • P. Josef Olejník "Buď zdráva, svatá Boží Rodičko" + ordinárium
  • Žalm 67 "Bože, buď milostiv a žehnej nám"
  • "Raduj se o Panno čistá"
  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • "Jak jsi krásné neviňátko"
  • František Xaver Thuri "Dítě nebeské, buď vítáno"
  • Česká státní hymna
  • Kancionál 219 "Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"

Zpěv:

Jakub Koś - žalm

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Josef Kšica

 

Varhany:

Přemysl Kšica

Tagy

arcibiskup Balík generální vikář Graubner Matky Boží Wasserbauer

Starší záznamy