X

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (dopolední mše svatá)

Publikováno 28. 9. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Kancionál 831 "V zemi věrných Čechů"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 830 "Svatý Václave"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek sv. Václava

Starší záznamy