X

Slavnost sv. Vojtěcha, spolupatrona Svatovítské katedrály

Publikováno 23. 4. 2024

Celebroval:

J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

 

Hudba:

  • B. Vodička "České nebe" 
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antonín Dvořák – biblická píseň č.10 „Zpívejte Hospodinu píseň novou“
  • Kancionál 833 „Ty, jenž jsi slavná koruna"
  • Kancionál 701 "Andělský chlebe"
  • Kancionál Z893 "Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží"
  • Kancionál 930A "Hospodine, pomiluj ny"
  • Antonín Dvořák - biblická píseň č. 5 " Bože! Bože! Píseň novou"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Jakub Hrubý

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

Herbst sv. Vojtěcha

Starší záznamy