X

Svátek sv. Anežky Přemyslovny

Publikováno 13. 11. 2021

Celebruje:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 839 "K oltáři Páně"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • A. Dvořák - Biblická píseň č.5 "Bože! Bože! Píseň novou"
  • Kancionál 830B "Svatý Václave"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst sv. Anežky České

Starší záznamy