X

Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno 12. 6. 2022

Celebroval:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Kancionál 906 "Buď Bohu chvála"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Kancionál 716 "Pojďte uctít poklonou"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy