X

21. neděle v mezidobí

Publikováno 21. 8. 2022

Celebroval:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 906 "Buď Bohu chvála"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace
Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář mezidobí

Starší záznamy