X

5. neděle v mezidobí

Publikováno 5. 2. 2023

Celebroval:

Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Kancionál 524 "V posvátné úctě klekáme"
  • Jiří Pavlica "Missa Brevis"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Iva Schlosserová - soprán sólo

Leoš Drahotský - tenor sólo
Chrámový pěvecký sbor FONS Baziliky Nanebevzetí Panny Marie (Žďár nad Sázavou)

Orchestr žáků ZUŠ (Žďár nad Sázavou)

 

Dirigent:

Miroslava Smékalová

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

dómský farář Hanuš mezidobí

Starší záznamy