X

2. neděle postní

Publikováno 5. 3. 2023

Celebroval:
J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 313 "Přistup, duše, v zkroušenosti"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Postní mariánská antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Malý postní období probošt

Starší záznamy