X

4. neděle velikonoční

Publikováno 30. 4. 2023

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Ordinarium "Missa Lux et origo"
  • Credo III "De Angelis"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Latinská propria 4. neděle velikonoční
  • Antifona "Regina caeli, laetare"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

Pražská katedrální schola, řídí Filip Srovnal

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek velikonoční doba

Starší záznamy