X

Bílá sobota - Velikonoční vigilie

Publikováno 8. 4. 2023

Celebroval:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Koncelebrující:

J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

Hudba:

  • Petr Eben „Sláva na výsostech Bohu…"
  • P. Josef Olejník - "Prameny velebte Pána, chvalte a oslavujte ho..."
                                - "Viděl jsem pramen vody"
  • Hymnus "Veni creator spiritus"
  • Kancionál 401 "Alleluja, buď živ..." 
  • Kancionál 411 - J. Tisserand (Francie) "Alleluja" 
  • Gust. Nees "O Sacrum Convivium" 
  • Kancionál 407 "Vesel se nebes královno"

Zpěv:

Jakub Koś - velikonoční chvalozpěv (exultet)

Jakub Hrubý, Blanka Löblová - žalm

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Marie Matějková

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Bílá sobota dómský farář Graubner Hanuš Malý probošt velikonoční doba

Starší záznamy