X

26. neděle v mezidobí

Publikováno 1. 10. 2023

Celebroval:
Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 839 "K oltáři Páně"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

mezidobí Slavík

Starší záznamy