X

Svátek Křtu Páně

Publikováno 7. 1. 2024

Celebroval:

J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Antonio Caldara - Missa concertata "Spei firmae"
  • Žalm (Iz 12) "Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy"
  • Kancionál 222 "Nesem vám noviny"
  • Kancionál 225 "Veselé vánoční hody!"
  • Jan Dismas Zelenka "Lauda Jerusalem"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
  • Charles-Marie Widor "Finále z 6. varhanní symfonie"

Zpěv:
Ondřej Šmíd - žalm
Kristýna Fílová - soprán
Lenka Švehlíková - alt
Ondřej Holub - tenor
Jakub Hrubý - bas
Pražský katedrální sbor a orchestr

 

Dirigent:

Josef Kšica

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

Slavík vánoční doba

Starší záznamy