X

2. neděle adventní

Publikováno 10. 12. 2023

Celebroval:
J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 2. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Herbst

Starší záznamy