X

2. neděle v mezidobí

Publikováno 14. 1. 2024

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Kancionál 515 "Jako dítky k Otci svému"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan mezidobí Pávek

Starší záznamy