X

Slavnost seslání Ducha Svatého s biřmováním

Publikováno 19. 5. 2024

Celebroval:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Hudba:

 • Francouzské "Alleluja"
 • Vstupní antifona P. Josefa Olejníka "Duch Páně naplňuje celý svět"
 • Ordinárium Petra Ebena
 • Kancionál 626 "Sešli Ducha svého"
 • Žalm 104 "Veleb, duše má, Hospodina"
 • Jiří Strejc "Aleluja, Sešli svého ducha"
 • Kancionál 422A "Přijď, ó Duchu přesvatý"
 • Tomás Luis de Victoria "Veni Creator Spiritus"
 • Kancionál 425 "Ty Boží lásko"
 • Jiří Pavlica "Z kadidelnice, kterou držel anděl"
 • P. Josef Olejník "Najednou se ozval z nebe"
 • Kancionál 411 "Aleluja. Zazpívej, církvi (O filii)"
 • Robert W. Parker "O Sacrum Convivium"
 • Kancionál 407 "Vesel se, nebes Královno"
 • Jiří Strejc "Bože, upevni, co jsi vykonal"
 • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Koś - žalm
Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Jakub Hrubý

 

Varhany:
Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup biřmování Graubner Seslání Ducha sv.

Starší záznamy