X

33. neděle v mezidobí

Publikováno 14. 11. 2021

Celebruje:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Kancionál 515 "Jako dítky k Otci svému"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Salve regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst

Starší záznamy