X

Slavnost Těla a krve Páně

Publikováno 16. 6. 2022

Celebroval:

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • ALLELUJA NOTRE-DAME
  • Jacob Wenzel „Beati, qui habitant“
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Chorální žalm
  • Chorální alleluja
  • Kancionál "Vzácná oběť se Ti chystá"
  • Jiří Pavlica "Z kadidelnice…"
  • Velké AMEN
  • Kancionál 712 "Klaním se Ti vroucně"
  • Jan Ev. Antonín Koželuh "O salutaris hostia" 

 

Zpěv:
Ondřej Šmíd - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Balík děkan Duka generální vikář Herbst kardinál Pávek Těla a Krve Páně Wasserbauer

Starší záznamy