X

22. neděle v mezidobí

Publikováno 28. 8. 2022

Celebroval:
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 524 "V posvátné úctě klekáme"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace
Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
 

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Malý mezidobí probošt

Starší záznamy