X

29. neděle v mezidobí

Publikováno 16. 10. 2022

Celebroval:
Mons. Milan Hanuš, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Kancionál 515 "Jako dítky k Otci svému“
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

dómský farář Hanuš

Starší záznamy