X

24. neděle v mezidobí

Publikováno 11. 9. 2022

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Kancionál 904 "Tvůrce mocný“
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace
Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan mezidobí Pávek

Starší záznamy