X

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (18:00hod)

Publikováno 28. 9. 2022

Celebroval:
P. Dr. Vojtěch Eliáš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Koncelebrující:
Mons. Milan Hanuš, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Kancionál 831 "V zemi věrných Čechů"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 830 "Svatý Václave"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

dómský farář Eliáš Hanuš sv. Václava

Starší záznamy