X

3. neděle postní

Publikováno 12. 3. 2023

Celebroval:
J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Kancionál 310 "Poděkujme Kristu Pánu"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 720 "Útěcho duše mé"
  • Antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Vavřinec Holeček - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst postní období

Starší záznamy