X

5. neděle postní

Publikováno 26. 3. 2023

Celebroval:
Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium "Quadragesimae"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Credo III.
  • Antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

  • Blanka Löblová - žalm
  • Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

postní období Slavík

Starší záznamy