X

6. neděle velikonoční

Publikováno 14. 5. 2023

Celebroval:
Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 410 "Aleluja, církev zpívá"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antifona "Regina caeli, laetare"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Slavík velikonoční doba

Starší záznamy