X

Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno 4. 6. 2023

Celebroval:

Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Mešní zpěvy ze Slavnosti Nejsvětější Trojice
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

dómský farář Hanuš

Starší záznamy