X

Slavnost Těla a krve Páně

Publikováno 8. 6. 2023

Celebroval:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Hudba:

 • Alleluja Notre - Dame
 • Jacob Wenzel „Beati, qui habitant“
 • Ordinárium Petra Ebena
 • Chorální žalm
 • Chorální alleluja
 • Kancionál "Vzácná oběť se Ti chystá"
 • Jiří Pavlica "Z kadidelnice…"
 • Velké Amen
 • Jan Ev. Antonín Koželuh "O salutaris hostia" 
 • Gustav Nees "O salutaris hostia"
 • Kancionál 712 "Klaním se Ti vroucně"

 

Zpěv:
Lenka Švehlíková - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Jakub Hrubý

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Graubner Těla a Krve Páně

Starší záznamy