X

28. neděle v mezidobí

Publikováno 15. 10. 2023

Celebroval:

Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

Hudba:

  • Kancionál 518 "Shlédni, Bože, z nebes vysokosti"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Varhany a zpěv:

Josef Kšica

Tagy

dómský farář Hanuš mezidobí

Starší záznamy