X

32. neděle v mezidobí

Publikováno 12. 11. 2023

Celebroval:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Kancionál 518 "Shlédni, Bože, z nebes vysokosti“
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Herbst mezidobí

Starší záznamy