X

Slavnost Ježíše Krista Krále

Publikováno 26. 11. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinárium VIII "De angelis"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Propria ze Slavnosti Ježíše Krista Krále
  • Kancionál 631 "Kristus vítězí"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Pražská katedrální schola, sbormistr Jiří Hodina

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Ježiše Krista Krále Pávek

Starší záznamy