X

1. neděle adventní

Publikováno 3. 12. 2023

Celebroval:
J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy z 1. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Malý probošt

Starší záznamy