X

Slavnost Uvedení Páně do chrámu

Publikováno 3. 2. 2024

Celebroval:

J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J. EM. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

J. M. Daniel Peter Janáček, opat strahovského kláštera

 

Hudba:

  • Vstupní antifona "Vzpomínáme, Bože,..."
  • Ordinárium P. Josefa Olejníka
  • Žalm J. Olejníka "Hospodin zástupů, on je král slávy"
  • Kancionál 802 "Chválu vzdejme, ó křesťané"
  • Sergej Rachmaninov "Bogorodice Děvo"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Robert W. Parker "O Sacrum Convivium"
  • Mariánská antifona "Salve regina"
  • Varhanní postludium

Zpěv:

Filip Šťovíček - žalm

Jakub Hrubý - bas

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Josef Kšica

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup Duka Graubner kardinál opat Uvedení Páně

Starší záznamy