X

Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno 26. 5. 2024

Celebroval:

Mons. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Mešní zpěvy ze Slavnosti Nejsvětější Trojice
  • Ordinárium "Missa mundi"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Johann Sebastian Bach "Fuga Es dur, BWV 552"

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Pražská katedrální schola

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

Slavík

Starší záznamy