X

Jáhenské svěcení

Publikováno 3. 9. 2022

Celebroval:
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 903 "S námi je Bůh náš"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Hymnus "Veni Creator Spiritus" 
  • Litanie ke všem svatým
  • Vkládání rukou a konsekrační modlitba
  • Kancionál 710 "K svátku tajemnému"
  • Kancionál 720 "Útěcho duše mé"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Koś - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Jáhenské svěcení Malý probošt Wasserbauer

Starší záznamy