X

Slavnost Ježíše Krista Krále

Publikováno 20. 11. 2022

Celebroval:
J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 707 "Ježíši, Králi"
  • Michelangelo Grancini "Dulcis Christe"
  • Litaniae "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat"
  • Kancionál 631 "Kristus vítězí"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - žalm
Pražští katedrální sólisté

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

biskup Ježiše Krista Krále Slavík

Starší záznamy