X

Mše svatá za vlast

Publikováno 27. 10. 2022

Celebroval
J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Koncelebrující:

J.Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

J.Ex. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Litanie k národním patronům
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Petr Eben - žalm 144 "Pane, smiluj se a sjednoť nás..."
  • Antonín Dvořák - biblická píseň č.10 "Zpívejte Hospodinu píseň novou"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Česká státní hymna
  • Antifona "Salve regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - kantor

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Duka generální vikář Graubner kardinál Wasserbauer

Starší záznamy