X

Mše svatá ke cti sv. Lukáše - pouť lékařů a zdravotníků

Publikováno 18. 10. 2022

Celebruje:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Kancionál 840 "Všichni boží vyvolení"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • A. Dvořák - biblická píseň č. 8 "Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou"
  • Antifona "Salve regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - kantor, zpěv žalmu, baryton

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

generální vikář sv. Lukáše Wasserbauer

Starší záznamy