X

Květná neděle

Publikováno 2. 4. 2023

Celebroval:

J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebroval:

Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

Hudba:

  • P. Josef Olejník "Když Pán vcházel do svatého města", "Z Jeruzaléma vyšly zástupy", "Zdvihněte brány"
  • Franz Schubert - moteto "Ingrediente Domino"
  • Chorální pašije Josefa Holíka podle evangelisty sv. Matouše, v úpravě Zdeňka Pololáníka
  • Kancionál 317 "Svatý kříži, tebe ctíme"
  • Bohuslav Korejs "Svatý / Benedictus / Beránku boží"
  • Kancionál 701 "Andělský chlebe"
  • J. D. Zelenka "In monte Olivetti"
  • Kancionál 312 "Nedejme se k spánku svésti"

Zpěv:

Jakub Koś - žalm

Pavel - Josef Kšica - "Kristus"

Vladimír Vihan - "Evangelista"

Ondřej Šmíd - "Pilát"

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Marie Matějková

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

arcibiskup dómský farář Graubner Hanuš Květná neděle velikonoční doba

Starší záznamy