X

10. neděle v mezidobí

Publikováno 11. 6. 2023

Celebroval:

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Kancionál 518 "Shlédni, Bože, z nebes vysokosti"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář mezidobí

Starší záznamy