X

14. neděle v mezidobí

Publikováno 9. 7. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Kancionál 517 "Pozdvihni se, duše, z prachu"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan mezidobí Pávek

Starší záznamy