X

5. neděle v mezidobí

Publikováno 4. 2. 2024

Celebroval:
Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Kancionál 515 "Jako dítky k Otci svému"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

dómský farář Hanuš mezidobí

Starší záznamy