X

3. neděle postní

Publikováno 3. 3. 2024

Celebroval:
Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Ordinárium P. Josefa Olejníka
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Písně z Mešních zpěvů ze 3. neděle postní
  • Mariánská antifona "Ave regina caelorum"
  • Johann Sebastian Bach "Toccata a fuga d moll (BWV 565)"

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Nicole Valentová

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

dómský farář Hanuš postní období

Starší záznamy